Privatlivspolitik for installation af en fiberinstallation og Indsamling af persondata

Når du bestiller et produkt, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde. Denne behandling af oplysninger sker med det formål, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere samt for at kunne kontakte dig i forbindelse med din bestilling. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab, samt foretage målrettet markedsføring.

I forbindelse med installation af din fiberforbindelse indsamler og behandler Onefiber by GlobalConnect som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskriver vi de forhold, der i den forbindelse gælder for vores behandling, brug og videregivelse af dine personoplysninger.

Typer af oplysninger og formål

 • For- og efternavn
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Adresse

Behandlingen af oplysningerne sker med henblik på:

 • At Onefiber by GlobalConnect kan kontakte kunden i forhold til tilslutning til fiber.
 • At Onefiber by GlobalConnect kan planlægge og udføre installationsordren.
 • At Onefiber by GlobalConnect kan udsende nyhedsbreve med kommercielt indhold fra partnere og information om produkter og services – se afsnit vedr. nyhedsbrev.

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev

Onefiber by GlobalConnect indsamler oplysninger om dit navn og e-mailadresse med det formål at kunne varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Typer af forskellig kommunikation, vi kan fremsende via nyhedsbrev, er her et uddrag.

 • Indhold til inspiration såsom tilbud, salg med flere fra udvalgte partnere.
 • Spørgeundersøgelser, som eksempelvis undersøger, om du er tilfreds med de varer, du købte.
 • Anbefalinger af varer, vi mener vil falde i din smag baseret på din(e) tidligere bestillinger og browseradfærd.
 • Opdateringer fra influencere eller brands, som du eventuelt følger på vores site.
 • At gennemføre konkurrencer.
 • At gennemføre promoveringer og fremsendelse af kommercielt indhold af partnerskaber.

Dine rettigheder

For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at skrive til os på mail support.onefiber@globalconnect.dk så oplysningerne kan blive korrigeret.

Kilder

I forbindelse med installation af fiberforbindelsen, indsamler Onefiber by GlobalConnect persondata fra følgende kategorier af personer:
 • Kunden
 • Ejeren af bygningen, hvor fiberforbindelsen installeres

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

I forbindelse med installation af fiberforbindelsen, indsamler Onefiber by GlobalConnect persondata fra følgende kategorier af personer:
 • Onefiber by GlobalConnect behandler personoplysningerne for at kunne levere det aftalte produkt. Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysningerne er således en kontraktlig forpligtelse.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • Onefiber by GlobalConnect kan videregive dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører med henblik på opfyldelse af aftaleforholdet med dig. Anden videregivelse sker kun, hvis videregivelsen er påkrævet eller tillades efter gældende lovgivning.

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

Sletning af persondata

Oplysninger gemmes i maksimalt 5 år. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil, vil vi automatisk slette såfremt du ikke har gjort brug af hjemmesiden eller haft et aktivt forhold i 2 år

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har lov til at tilgå disse.

Kontaktoplysninger

Onefiber by GlobalConnect er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet, kan du kontakte os på support.onefiber@globalconnect.dk

Ændringer i Persondatapolitikken

Såfremt vi foretager væsentlige ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved udsendelse af information til din e-mailadresse. Dette vil ske i tilfælde af at du har en aktiv brugerprofil, eller en ordre som endnu ikke er anonymiseret.

Kontakt for yderligere informationer

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingerne af personlige data, i forbindelse med installation af fiberforbindelsen, bedes du venligst tage kontakt via vores kundeservice på support.onefiber@globalconnect.dk